Tag Archives: so kh dt tinh binh duong

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương Phòng Đăng ký kinh doanh Bình Dương

Hiện nay, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương đã cho phép đăng ký và quản lý tại Bình Dương có 31 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động có tổng vốn […]