Tag Archives: Thủ Tục đăng ký thuế ban đầu

Dịch vụ đăng ký thuế ban đầu tại Bình Dương NHANH CHÓNG TIẾT KIỆM

Thủ tục đăng ký thuế ban đầu   Thủ tục khai thuế ban đầu sử dụng trong các trường hợp sau đây: Thủ tục khai thuế ban đầu cho cá nhân mới bắt đầu làm việc : Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (mẫu 01/ĐK-TNCN) (theo Thông tư 84/2008/TT-BTC) – (Nộp 2 bản)  […]